Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Grundutbildning för signalister i hemvärnet

Grundutbildning för den som ska bli signalist i hemvärnet med placering i kompaniledning eller ledningspluton (bataljonsstab) är indelad i tre kurser. Alla tre kurserna ska genomföras innan placering i förband kan ske. Den som inte har tidigare militär utbildning, ska gå en grundläggande militär utbildning för frivilliga (GU-F) innan sambandsutbildningen påbörjas.

Kontakta FRO om du har frågor om utbildningen till signalist i hemvärnet. Vi kommer att upprätta en utbildningsplan tillsammans och hjälpa dig att hitta en befattning som passar.

Kurserna för 2020 finns nu i Utbildningskatalogen och det är möjligt att söka till dem.

GU Signalist 1 (Grunder)

Kursen omfattar 80 timmar. Den innehåller grundläggande utbildning om de metoder och den materiel som används för samband och ledning inom hemvärnet. Den omfattar signaleringens grunder, Ra 180-systemet, signalskydd samt telefonsystem med telefoner, växlar och linjebyggnad. Även expeditionstjänst och karttjänst med lägesangivning ingår.

GU Signalist 2 (Ra 180)

Kursen omfattar 40 timmar. Den ger fördjupad utbildning på Ra 180-systemet, med bland annat reläfall och Dart, både PC-Dart och Dart 380. Dessutom ingår användarutbildning på Rakel.

GU Signalist 3 (Ra HF)

Kursen omfattar 40 timmar. Inriktningen är samband på kortvåg (HF). Den ger teoretiska och praktiska kunskaper om elektromagnetisk strålning och antenner samt utbildning på Ra 763, Ra 1951 och Ra 1952 med olika varianter på datatrafik.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök