Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Amatörradio i FRO

Amatörradion erbjuder dig en spännande hobby med radiokontakter över hela världen. Det finns mycket att hämta för dig som är intresserad av modern teknik, såväl radio som datakommunikation. Radioamatörer sysslar med all slags kommunikation: telegrafi, telefoni, packet radio, PACTOR, fjärrskrift, television, satellitkommunikation, månstuds, mikrovågor mm.

De flesta avdelningar och förbund i FRO har amatörradioverksamhet, ofta med egna amatörradiostationer med för FRO unika anropssignaler – SL-signaler. Med dem upprätthåller vi samband på amatörradiobanden som ett led i vår träning i radiosamband. Man kan nästan alltid hitta en motstation, vilken tid på dygnet som helst. Genom amatörradion kan man få många nya vänner. Vänner som har samma intresse som man själv har – radio.

SL-signaler

FRO har nyligen fått en förnyad delegation från PTS för att utfärda klubbsignaler (SL-signaler). SL-signaler får utdelas till föreningar inom FRO, dvs till förbund och avdelningar. Det finns drygt 100 utdelade SL-signaler inom FRO. Med anledning av den förnyade delegationen kommer vi att göra en genomgång av signalerna för att få en bild av hur många som är aktiva. 

FRO har även delegation att hantera signalerna SLnFRO. FRO har inte möjlighet att dela ut specialsignaler, utan tanken är att använda SLnFRO vid tillfälle när det är viktigt att visa att det är amatörradiostation som tillhör FRO.

FRO SL-lista finns i FRODOK. FRO centralt lämnar underlag så att signalerna kan visas i SSA CALLBOOK. Regler för FRO SLnZxx och SLnFRO finns i FRO Handbok Samband.

SL-Testen

SL-Testen är FRO:s egen radiotävling. Syftet är att entusiasmera trafik till och från SL-stationer. SL-Testen 2020 går lördagen den 8 maj och lördagen den 13 november. Testen är indelad i olika klasser för Telegrafi, SSB respektive Digitalt. Regler för SL-Testens höstomgång kommer att publiceras inom kort. 

Resultat från 2020 nov
Resultat från 2020 maj
Resultat från 2019 nov
Resultat från 2019 maj

Resultat från 2018 nov

Resultat från 2018 maj
Resultat från 2017 nov.
Resultat från 2017 maj.
Resultat från 2016 maj och nov.
Resultat från tidigare SL-Tester.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök