Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

DMR - Digital Mobile Radio

Flera förbund i FRO har idag gått över till DMR (Digital Mobile Radio) i sina radionät. Skälen härför är många, men inte minst framträder en vilja av att ligga i teknikens framkant. Med ett digital radionät så får medlemmarna många fördelar jämfört med de analoga radionät som många förbund driftar redan idag.

Bland fördelarna framträder bättre frekvensutnyttjande, längre räckvidd, dataöverföring, meddelandeöverföring, länkning mellan repeatrar (Rikstäckande nät om vi vill) kopplingar till FRO IP-telefoni. Ja listan kan göras ännu längre. Men det kanske bästa av allt: Du kan fortfarande använda din analoga radio i nätet. De Hyterabaserade nät som flera förbund valt att satsa på är bakåtkompatibelt med befintliga analoga terminaler. Exakt hur man implementerar kompatibiliteten med det analoga systemet kan variera, men som minst fungerar det som den repeater som ersattes av DMR-repeatern. Med mer avancerad inkoppling kan även en användare av en analog terminal koppla in sig mot en digital terminal. Men vad som är möjligt i ditt förbund vet din lokala repeateradministratör. Sambandsplanen här på fro.se är ett bra verktyg för att se hur det ser ut med DMR där du bor.

DMR är en ETSI standard som stödjs av många tillverkare, detta borgar för ett utbud av terminaler i alla prisklasser. Enklare terminaler finns för under 2 000 kronor i skrivande stund (december 2015). Flera leverantörer erbjuder FRO:s medlemmar rabatt. Se en lista i FRO Inköpsförmedling.

Frekvensmyndigheter i Europa har redan slutat att dela ut nya tillstånd för analog landmobil radio, så det är bra för FRO att vara införstådd med tekniken. Om eller när ett sådant påbud annonseras av PTS. Dessutom har DMR i sin grundteknik stora likheter med TETRA (Rakel), vilket gör att vi i vårt egna nät kan experimentera lite bättre. Därmed ökar vår förståelse för detta trafiksätt och innebär en indirekt nytta för våra uppdragsgivare, även de som inte kör i våra nät direkt.

Tänk på att en del finesser i DMR-nätet kan vara specifikt för ett visst fabrikat och därför kanske inte alltid fungerar i FRO:s nät. Vi har dock som policy att undvika specialfunktioner som gör att enklare stationer inte kan användas alls med det som betecknas som basfunktioner, d.v.s. tal på två tidsluckor, larmanrop och några till funktioner. Ett exempel på hur man kan testa basfunktioner ser du om du i Youtube söker på ”FRO + DMR” eller ”Radioräven”. Där finns också flera andra intressanta filmer som hjälper dig att komma igång med DMR.

En annan bra idé för dig som är nyfiken på DMR är att titta i FRO:s forum här på fro.se. Där finns det många aktiva medlemmar som pysslar med DMR.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök