Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Utbildning i IT-säkerhet

it lasVilka ”guldägg” har du i din låda? Vilken information är särskilt viktigt för dig och på vilket sätt?

I företag och organisationer klassificerar man information för att reda ut vilka guldäggen är. Man tittar då på aspekterna konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Som privatperson är man nog inte lika ambitiös. Omedvetet gör vi ändå en klassning, då är det nog oftast konfidentialteten man tänker på. Vilken information har jag som en obehörig inte ska ta del av?

Vi använder smarta telefoner, datorer och internet alltmer i vardagen. Det är viktigt att man är medveten om hur man uppträder på ett säkert sätt på internet, när man surfar, mejlar eller agerar på sociala medier.

Det är kanske dags att bli mer medveten och kritiskt. Att vara mindre godtrogen och skydda dina guldägg bättre. FRO erbjuder kurser för att stärka informationssäkerheten och skapa insikt om risker och brister i olika system. Kurserna ger exempel på säkerhetshöjande åtgärder och idéer om hur du kan skapa en säkrare vardag och undvika problem när du använder internet.  Vill du öka din kunskap och bli mer medveten samt få förståelse för olika hot, sök då till FRO:s kurser IT-hot och IT-Säkerhet

Vill du veta mer? Kontakta FRO!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök