Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Att vara signalist i ett insatskompani

inssign lowSom signalist i ett insatskompani är du en nyckelperson för kompaniets ledning. Du är beredd att följa kompanichefen och se till att han, eller hon, alltid kan kommunicera med sin chef och med andra delar av kompaniet. Oftast sitter du på en ledningsplats, i ett tält eller ett fordon, men det kan också bli aktuellt att röra sig i terrängen.  

Insatskompaniet är hemvärnets vassaste förband. Med god rörlighet kan kompaniet verka över stora ytor och även förflytta sig till andra delar av landet. 

Utbildning till signalist i hemvärnet

FRO ger dig den utbildning du behöver för att bli signalist.

Om du inte har militär grundutbildning sedan tidigare börjar du med en grundläggande utbildning på två veckor (GU-F). Där får du lära dig grunderna för att vara en soldat i hemvärnet. 

Efter GU-F följer befattningsutbildning. För signalister är det tre kurser (GU Signalist 1, 2 och 3) som ska genomföras innan du kan placeras i ditt kompani i hemvärnet. Du kan läsa mer om utbildningen här.  

Andra befattningar för sambandspersonal i hemvärnet

Det finns även andra befattningar för sambandspersonal i hemvärnet. Du kan utvecklas till att bli tekniker, gruppchef eller befäl i bataljonsstaben. Läs mer om sambandsbefattningar i hemvärnet här

Kontakta FRO om du vill du veta mer! 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök