Välkommen till FRO Sundsvall

FRO Sundsvall håller sent omsider på att lägga upp en hemsida.


Vi träffas i vanlig ordning på lokalen på måndagkvällar men aktiviteten är oregelbunden för närvarande, ring ordföranden för att kolla i förväg!